ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಿಷನರಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ - ಹಳತು ಹೊನ್ನು

ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪುಟವನ್ನು ಮರುಲೋಡ್ (Ctrl+F5) ಮಾಡಿ - ಹಳತು ಹೊನ್ನು

ತಮ್ಮ ಸುಳ್ಳುಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟು ಕಥೆಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಕ್ರೈಸ್ತ ಅಥವಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಿಷನರಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸತ್ಯಾಧಾರಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ತರ್ಕಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಿ.

ಕ್ರೈಸ್ತ ಜಾತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯೇಸುವನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ/ಳೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದರೂ ಸಹ, ನೀವು ಕ್ರೈಸ್ತರಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಕ್ರೈಸ್ತ ಜಾತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀವು ನರಕಕ್ಕೇ ಹೋಗುತ್ತೀರಿ.

ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಾತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಾನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ/ಳೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದರೂ ಸಹ, ನೀವು ಮುಸ್ಲೀಮರಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಾತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀವು ನರಕಕ್ಕೇ ಹೋಗುತ್ತೀರಿ.


How to tackle Christian and Muslim missionaries - Halatu Honnu

Unable to load image. Please refresh (Ctrl+F5) the page - Halatu Honnu

If you come across a Christian or a Muslim missionary who tries to influence you by their lies and false claims, then be prepared to counter them with facts and a practical mindset.

Christianity claims that a person goes to heaven ONLY IF he/she is a follower of Jesus. No matter how good you live, if you are not a Christian, then accroding to Christianity, you will go to hell.

Islam claims that a person goes to heaven ONLY IF he/she is a follower of Allah. No matter how good you live, if you are not a Muslim, then accroding to Islam, you will go to hell.


ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಝೇವಿಯರ್ ಮತ್ತು ಬಿನ್ ಲಾಡೆನ್ - ಒಂದೇ ನಾಣ್ಯದ ಎರಡು ಮುಖಗಳು - ಹಳತು ಹೊನ್ನು


ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪುಟವನ್ನು ಮರುಲೋಡ್ (Ctrl+F5) ಮಾಡಿ - ಹಳತು ಹೊನ್ನು.

ಒಂದುಕಡೆ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮುಸ್ಲೀಮರತ್ತ ಬೆರಳುತೋರಿಸಿ ಖಂಡಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ "ಮುಸ್ಲೀಮರು ಬಿನ್ ಲಾಡೆನ್ ನಂತಹ ಭಯೋತ್ಪಾದಕನನ್ನು ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ನಾಯಕ ಎಂಬಂತೆ ನೋಡುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು,
ಆದರೆ ಅದೇ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಝೇವಿಯರ್ ನಂತಹ ನರಹಂತಕನನ್ನು ಒಬ್ಬ ಸಂತನೆಂದು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ!
ಅವರ ಈ ಎಡಬಿಡಂಗಿತನದಿಂದ ಮುಸ್ಲೀಮರು ಮತ್ತು ಕ್ರೈಸ್ತರ ಮಧ್ಯೆ ನೈಜ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನೂ ಇಲ್ಲವೆಂಬುದು ಸರಳವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ.

ಡಕ್ ಡಕ್ ಗೊ - ಏನು? ಏಕೆ? ಹೇಗೆ? - ಹಳತು ಹೊನ್ನು


ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪುಟವನ್ನು ಮರುಲೋಡ್ (Ctrl+F5) ಮಾಡಿ - ಹಳತು ಹೊನ್ನು.

ಏನಿದು "ಡಕ್ ಡಕ್ ಗೊ"?

                  "ಡಕ್ ಡಕ್ ಗೊ" ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ಹುಡುಕಾಟದ ತಾಣ. ಇದು ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಯಾಯ ಸರ್ಚ್ ಎಂಜಿನ್ ಎನ್ನಬಹುದು. ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ನಂತೆಯೇ ಡಕ್ ಡಕ್ ಗೊ ಅನ್ನು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಬಳಸಬಹುದು.

ನಿಸ್ತಂತುವಿನಲ್ಲಿ/ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಡಕ್ ಡಕ್ ಗೊ ಬಳಕೆ- ಹಳತು ಹೊನ್ನು


ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪುಟವನ್ನು ಮರುಲೋಡ್ (Ctrl+F5) ಮಾಡಿ - ಹಳತು ಹೊನ್ನು.

ನೀವು ಬಳಸುವ ನಿಸ್ತಂತುವನ್ನಾಧರಿಸಿ ಕೆಲ ಹಂತಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಆಂಡ್ರೊಯ್ಡ್ ನಿಸ್ತಂತುವನ್ನು ಆಧಾರಿತ ಹಂತಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.