ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಿಷನರಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ - ಹಳತು ಹೊನ್ನು

ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪುಟವನ್ನು ಮರುಲೋಡ್ (Ctrl+F5) ಮಾಡಿ - ಹಳತು ಹೊನ್ನು

ತಮ್ಮ ಸುಳ್ಳುಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟು ಕಥೆಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಕ್ರೈಸ್ತ ಅಥವಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಿಷನರಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸತ್ಯಾಧಾರಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ತರ್ಕಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಿ.

ಕ್ರೈಸ್ತ ಜಾತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯೇಸುವನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ/ಳೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದರೂ ಸಹ, ನೀವು ಕ್ರೈಸ್ತರಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಕ್ರೈಸ್ತ ಜಾತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀವು ನರಕಕ್ಕೇ ಹೋಗುತ್ತೀರಿ.

ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಾತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಾನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ/ಳೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದರೂ ಸಹ, ನೀವು ಮುಸ್ಲೀಮರಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಾತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀವು ನರಕಕ್ಕೇ ಹೋಗುತ್ತೀರಿ.


How to tackle Christian and Muslim missionaries - Halatu Honnu

Unable to load image. Please refresh (Ctrl+F5) the page - Halatu Honnu

If you come across a Christian or a Muslim missionary who tries to influence you by their lies and false claims, then be prepared to counter them with facts and a practical mindset.

Christianity claims that a person goes to heaven ONLY IF he/she is a follower of Jesus. No matter how good you live, if you are not a Christian, then accroding to Christianity, you will go to hell.

Islam claims that a person goes to heaven ONLY IF he/she is a follower of Allah. No matter how good you live, if you are not a Muslim, then accroding to Islam, you will go to hell.


ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಝೇವಿಯರ್ ಮತ್ತು ಬಿನ್ ಲಾಡೆನ್ - ಒಂದೇ ನಾಣ್ಯದ ಎರಡು ಮುಖಗಳು - ಹಳತು ಹೊನ್ನು


ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪುಟವನ್ನು ಮರುಲೋಡ್ (Ctrl+F5) ಮಾಡಿ - ಹಳತು ಹೊನ್ನು.

ಒಂದುಕಡೆ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮುಸ್ಲೀಮರತ್ತ ಬೆರಳುತೋರಿಸಿ ಖಂಡಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ "ಮುಸ್ಲೀಮರು ಬಿನ್ ಲಾಡೆನ್ ನಂತಹ ಭಯೋತ್ಪಾದಕನನ್ನು ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ನಾಯಕ ಎಂಬಂತೆ ನೋಡುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು,
ಆದರೆ ಅದೇ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಝೇವಿಯರ್ ನಂತಹ ನರಹಂತಕನನ್ನು ಒಬ್ಬ ಸಂತನೆಂದು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ!
ಅವರ ಈ ಎಡಬಿಡಂಗಿತನದಿಂದ ಮುಸ್ಲೀಮರು ಮತ್ತು ಕ್ರೈಸ್ತರ ಮಧ್ಯೆ ನೈಜ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನೂ ಇಲ್ಲವೆಂಬುದು ಸರಳವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ.

ಡಕ್ ಡಕ್ ಗೊ - ಏನು? ಏಕೆ? ಹೇಗೆ? - ಹಳತು ಹೊನ್ನು


ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪುಟವನ್ನು ಮರುಲೋಡ್ (Ctrl+F5) ಮಾಡಿ - ಹಳತು ಹೊನ್ನು.

ಏನಿದು "ಡಕ್ ಡಕ್ ಗೊ"?

                  "ಡಕ್ ಡಕ್ ಗೊ" ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ಹುಡುಕಾಟದ ತಾಣ. ಇದು ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಯಾಯ ಸರ್ಚ್ ಎಂಜಿನ್ ಎನ್ನಬಹುದು. ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ನಂತೆಯೇ ಡಕ್ ಡಕ್ ಗೊ ಅನ್ನು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಬಳಸಬಹುದು.

ನಿಸ್ತಂತುವಿನಲ್ಲಿ/ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಡಕ್ ಡಕ್ ಗೊ ಬಳಕೆ- ಹಳತು ಹೊನ್ನು


ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪುಟವನ್ನು ಮರುಲೋಡ್ (Ctrl+F5) ಮಾಡಿ - ಹಳತು ಹೊನ್ನು.

ನೀವು ಬಳಸುವ ನಿಸ್ತಂತುವನ್ನಾಧರಿಸಿ ಕೆಲ ಹಂತಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಆಂಡ್ರೊಯ್ಡ್ ನಿಸ್ತಂತುವನ್ನು ಆಧಾರಿತ ಹಂತಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರೈಸ್ತ ಜಾತಿಯ ಸುಳ್ಳುಗಳು - ಭಾಗ ೧ - ಹಳತು ಹೊನ್ನು

ಲೇಖನದ ಪಠ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಮೊದಲು ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಕ್ರೈಸ್ತ ಮಿಷನರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ತೀವ್ರವಾದಿಗಳ ಕರಾಳ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯವಾದ ಕೇರಳವೇ ಇವುಗಳ ಮೂಲ.

ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪುಟವನ್ನು ಮರುಲೋಡ್ (Ctrl+F5) ಮಾಡಿ - ಹಳತು ಹೊನ್ನು.

ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪುಟವನ್ನು ಮರುಲೋಡ್ (Ctrl+F5) ಮಾಡಿ - ಹಳತು ಹೊನ್ನು.

ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪುಟವನ್ನು ಮರುಲೋಡ್ (Ctrl+F5) ಮಾಡಿ - ಹಳತು ಹೊನ್ನು.

ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪುಟವನ್ನು ಮರುಲೋಡ್ (Ctrl+F5) ಮಾಡಿ - ಹಳತು ಹೊನ್ನು.

ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪುಟವನ್ನು ಮರುಲೋಡ್ (Ctrl+F5) ಮಾಡಿ - ಹಳತು ಹೊನ್ನು.

ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪುಟವನ್ನು ಮರುಲೋಡ್ (Ctrl+F5) ಮಾಡಿ - ಹಳತು ಹೊನ್ನು.


ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮಿಷನರಿಗಳು ತಪ್ಪು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಜನರ ದಾರಿತಪ್ಪಿಸಿ ಮತಾಂತರ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ನಾನು ಈ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗುಂಪೊಂದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಉತ್ತರನೀಡಿದೆ:ನನಗೇನೋ ಅವೆಲ್ಲಾ ನಿಜ ಎಂದೆನಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ!
ಏಕೆಂದರೆ...

 • *   "......ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ......" :-  ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ, ನಾವು ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಗಳ/ಕೆಲಸಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗ ಅಥವಾ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ.

 • *   "......ದೇವರು ಬಂದು ನಮಗಾಗಿ ಸತ್ತರು......" :-  ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ, ತನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ದೇವರು ಸಾಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ದೇವರು ಸಾಯದೇ, ತನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೆಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ಕಾಪಾಡಬಲ್ಲರು.

 • *   "......ಯೇಸು ಒಬ್ಬರೇ ಕಾಪಾಡಬಲ್ಲರು......" :-  ಒಂದುವೇಳೆ ನೀವು 'ದೇವರ ವಿವಿಧ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಯೇಸುವೂ ಒಂದು ಅವತಾರ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಬಹುದೇನೋ. ಆದರೆ, ನೀವೇನಾದರೂ 'ಯೇಸುವೇ ದೇವರು ಅಥವಾ ಯೇಸುವಷ್ಟೇ ದೇವರ ಅವತಾರ' ಎಂದು ಒತ್ತಡ ಹೇರುವುದಾದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಲಾಗದು. ಕೇವಲ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೇ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವುದು ಮುಟ್ಠಾಳತನ. ಅಂತೆಯೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕ್ರೈಸ್ತಜಾತಿಗೆ (ಯೇಸುವಿನ ಮರಣದ ಶತಮಾನಗಳ ನಂತರ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ಜಾತಿ) ಸೇರಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕ್ರೈಸ್ತಜಾತಿಗೆ ಮತಾಂತರವಾಗಲು ವಿರೋಧಿಸಿದ ಎನ್ನುವ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವುದೂ ಮೂರ್ಖತನವೇ ಸರಿ.

 • *   "......ಸಧ್ಯದರಲ್ಲೇ ಯೇಸು ಮರಳಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ......" :-  ನಿಖರವಾಗಿ ಯೇಸುವೇ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂದೇನಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಇತಿ-ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ದೇವರ ಇನ್ನೊಂದು ಅವತಾರದ ಉದಯವಾಗುತ್ತದೆ.

 • *   "......ಯೇಸು ಒಬ್ಬರೇ ದೇವರು ಅಥವಾ ಯೇಸು ಒಬ್ಬರೇ ದೇವರ ಅವತಾರ ಎಂದು ನಂಬಬೇಕು......" :-  ಹಾಗಾದರೆ, ಯೇಸುವಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಜೀವಿಸಿದ್ದ ಒಳ್ಳೆಯ ಜನರ ಕತೆ ಏನು? ಅವರೆಲ್ಲಾ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿರಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುವರೇನು? ಅವರಿಗೆ ಯೇಸುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರೆಲ್ಲಾ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವರೇನು?

 • *   "......ಸಾವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಚಿರಕಾಲ ಬದುಕಿ......" :-  ನನಗನಿಸುತ್ತೆ ಇನ್ನುಮೇಲೆ ಪ್ರಪಂಚದ ವೈದ್ಯರಿಗೆಲ್ಲಾ ಕೆಲಸವೇ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ/ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು! ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇದ್ದು-ಸತ್ತು ಹೋಗಿರುವ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ನಿನ ಪೋಪರೆಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲಿ?

 • *   "......ಕಾಲ, ಗುಣ, ಸ್ಥಳ, ಜನ ಎಲ್ಲಾ ಬದಲಾಗಬಹುದು ಆದರೆ ಯೇಸು ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ......" :-  ಖಂಡಿತವಾಗಿ... ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾನು ಬದುಕಿರುವವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲು ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ.

 • *   "......ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ದೇವರು ನಮಗೆ ಒಂದೇ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ....." :-  ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಜೀವನವೇ ನಾವು ಪ್ರತೀ ಘಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಶುರುವಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಮರಳಿ ನಿದ್ದೆಗೆ ಜಾರುವವರೆಗೂ ಪ್ರತೀಕ್ಷಣ ಜೀವನ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಆಟವಾಗಿದೆ. "ಒಮ್ಮೆ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಆನಂದಿಸಿ" - ಇದು ಜನರನ್ನು ಮೂರ್ಖರನ್ನಾಗಿಸಲು ಮಾರಾಟಮಾಡಿದ ಭ್ರಮೆ ಅಷ್ಟೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿ ಜೀವಿಸಿ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾಡಿದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು.

ಜಾತಿಯೊಂದನ್ನು ಪಾಲಿಸಲೇಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವೇನಿಲ್ಲ.
ಏಕೆಂದರೆ, ದೇವರು ಈ ಜಗದ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ.

ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಕಟ್ಟುಕತೆಗಳು ಕೇವಲ ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು/ಹೆದರಿಸಲು/ಮೂರ್ಖರನ್ನಾಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಮತಾಂತರ ಮಾಡಲು ಹರಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೆ.Myths of Christianity - Part 1 - Halatu Honnu

Below pictures are from Kerala - a Southern state of Bharata which is under dark control of Christian missionaries and communist radicals. Do have a look at these pictures before reading ahead.

Unable to load image. Please refresh (Ctrl+F5) the page - Halatu Honnu

Unable to load image. Please refresh (Ctrl+F5) the page - Halatu Honnu

Unable to load image. Please refresh (Ctrl+F5) the page - Halatu Honnu

Unable to load image. Please refresh (Ctrl+F5) the page - Halatu Honnu

Unable to load image. Please refresh (Ctrl+F5) the page - Halatu Honnu

Unable to load image. Please refresh (Ctrl+F5) the page - Halatu Honnu


This is how Christian missionaries are trying to convert people using meaningless claims.

When I saw these in one of the WhatsApp groups, below is what I replied them:I don't think they're valid claims!
Because...

 • *   "......We're all going to hell......" :-  I believe, we all go to heaven or hell based on our works.

 • *   "......God came and died for us......" :-  In reality, God need not have to die to save his creatures. He will save us without dying also.

 • *   "......Jesus is the ONLY SAVIOR......" :-  I agree if you say Jesus is also one of the many avatars of God. I disagree if you force me to believe that only Jesus is the God or avatar of God. It is not like someone will go to heaven just because he/she becomes a Christian. And someone will go to hell just because he/she is not a Christian or opposes to convert to Chrstianity (a caste created in the name of Jesus centuries after his death).

 • *   "......Jesus is coming back soon......" :-  Not exactly Jesus, but another avatar of God will be born if human exceeds his limits.

 • *   "......Believe in Jesus as only God......" :-  Well, what about good people who lived before Jesus? Will they go to hell simply because they were not Christians? Will they go to hell simply because they do not know Jesus?

 • *   "......Defeat death and live forever......" :-  I think physicians/doctors have no jobs anymore! Were are the popes of Vatican who died so far?

 • *   "......Time, Design, Place, People Change But Jesus Christ is the same......" :-  Obviously... One can change or expect to change only as long as he/she is alive.

 • *   "......God in heaven gave us a choice......" :-  In fact, our life itself is full of the choices we make every single moment. Right from we wake up in the morning till we go back to sleep at night, every single moment is a game of choice. "Choose for once and enjoy forever" - is just an illusion sold to fool the people.

So just be good, do good, live good.

It is not necessary to follow a specific caste.
Because ultimate supreme God doesn't belong to any caste of this world.

And all those claims are made just to attract/scare/fool the people and convert them.